• English
  • Slovak
MUDr. Zuzana Vašková, všeobecný lekár pre dospelých

Ambulancia všeobecného lekára

MUDr. Zuzana Vašková

Špecializácia: všeobecný lekár pre dospelých
Lekár: MUDr. Zuzana Vašková
Mgr. Monika Miňovská
Tel.:056/671 61 09, 671 61 08 - sestrička

Ordinačné hodiny

Odbery, injekcie
Ambulancia
Pondelok:
07.00 - 08.00
08.00 - 15.00
15.00 - 16.00 (návštevná služba)
Utorok:
07.00 - 08.00
08.00 - 15.00
Streda:

10.00 - 17.00
Štvrtok:
07.00 - 08.00
08.00 - 15.00
Piatok:
07.00 - 08.00
08.00 - 12.00
Obedňajšia prestávka: 12.30 - 13.00

Základný spádový rajón:
ul.J.Husa, Podjavorinská, Šrobárova, Pribinova, Hurbanova, Hviezdoslavova, Trnavská, Sadovská, Varichovská, Drehňová, Hodvábna

Zmluvné poisťovne:
  • všetky zdravotné poisťovne pôsobiace na území Slovenskej republiky